LED sportverlichting: flexibel, beter licht en minimaal 40% minder stroomverbruik

Verlichting is voor de meeste sportverenigingen de grootste kostenpost, temeer nu energie- en belastingtarieven in 2019 verder stijgen. Traditionele verlichting verbruikt veel energie en is niet flexibel in gebruik. LED sportveld- / LED sporthalverlichting geeft mooier, gelijkmatiger licht, is flexibel in gebruik en verlaagt het stroomverbruik al snel met minimaal 40%.

Aandachtspunten
Toch is het van belang een aantal punten zorgvuldig af te wagen: hoeveel uren brandt onze verlichting per jaar? Is er sprake van lichthinder voor omwonenden? Is onze huidige verlichting al afgeschreven?

Subsidie
LED-verlichting is onder de nieuwe BOSA-regeling subsidiabel. Dit levert 35% subsidie op, wat substantieel geld is.

Workshop
Tijdens Vakbeurs Sportaccommodaties geeft SportStroom een workshop over LED-verlichting. Alle aandachtspunten komen voorbij, alsook de financieringsmogelijkheden. Schuift u ook aan?!


  • Stay Safe & Go Easy

    Veilig naar een fysieke vakbeurs!

  • Stay Safe & Go Easy

    Ontmoet elkaar weer in levenden lijve!

x

Wat is STAY & GO?