Van visie naar inrichting en gebruik van de openbare ruimte!

“Skills Garden”

Een nieuwe kijk op de vitale leefomgeving. Een op maat gemaakte leef- en beweegomgeving die uitnodigt tot bewegen, sporten, samenzijn, beleven en participeren, de "Skills Garden".

Het ASM (Athletic Skills Model) biedt de onderbouwing voor het gebruik van de Skills Garden. ASM is onderbouwd door wetenschap en praktijk waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorische leerstrategieën met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie.

Binnen het ASM staat het aanpassingsvermogen en veelzijdig bewegen centraal. Een breed motorische ontwikkeling en het vermogen tot aanpassen voorkomt blessures en draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Kragten en ASM hebben een visie ontwikkeld die bijdraagt aan een gezonder en vitaler leven, door op een andere manier over bewegen na te denken en deze vervolgens te vertalen in de inrichting van onze openbare ruimte "Skills Garden". Uitdagingen als beweegarmoede, eenzaamheid, individualisering en lifestyleziekten worden aangepakt vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie op gezond en veelzijdig bewegen." Een preventieve gedachtegang die ervoor moet gaan zorgen dat mensen langer, gezonder en gelukkiger actief kunnen blijven binnen onze samenleving.

De Skills Garden is een uitdagende plek voor de (top)sport, breedtesport, onderwijs en zorg. Door hoogteverschillen, belijningen en enkele vaste onderdelen word je uitgenodigd/uitgedaagd om veelzijdig te bewegen, waardoor je werkt aan het verbeteren van vaardigheden zoals balanceren, klimmen, klauteren, springen, gooien, mikken, hangen et cetera. Een omgeving waar iedereen kan sporten, bewegen en samen kan zijn. Jongeren, ouderen, minder validen, scholen, zorgcentra en verschillende verenigingen kunnen er allemaal gebruik van maken.