HB Adviesbureau

HB Adviesbureau is een middelgroot advies- en ingenieursbureau dat praktische ondersteuning aanbiedt op het gebied van sport, natuur, milieu en infra.

Het bureau speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en inrichting van de werk- en leefomgeving. Het gaat daarbij onder meer om woningbouw, de (her)ontwikkeling van (binnen)stedelijke gebieden, de boven- en ondergrondse infrastructuur en inrichting van openbare gebieden en recreatie- en sportterreinen.

Alle denkbare werkzaamheden op dit vlak kunnen door HB Adviesbureau worden uitgevoerd, alleen of in samenwerking met al dan niet gelieerde partners. Deze multidisciplinaire werkwijze in combinatie met de schaalgrootte van het bureau vormt de basis voor een open en transparante communicatie. Geen lange lijnen of ruis tussen verschillende afdelingen, maar een geïntegreerde aanpak, samenspraak en een goede informatie-overdracht tussen de kennisgebieden.

Sporten en spelen is gezond en een belangrijke bron van ontspanning. Het vraagt energie en het levert energie. Het zorg dragen voor goede faciliteiten waar men recreatief en competitief kan sporten en spelen is dan ook zeer belangrijk in de huidige tijd.

Het vertalen van sportbeleidsplannen naar daadwerkelijke initiatieven en acties, is waar HB Adviesbureau haar toegevoegde waarde biedt. Met behulp van 3D software ontwerpen en engineeren wij diverse varianten die snel en overzichtelijk te presenteren zijn.

Hiermee wordt het interactieve communicatieproces geoptimaliseerd en snel draagvlak gecreëerd bij alle partijen die direct en indirect bij de totstandkoming van sport- en spelaccommodaties betrokken zijn. Of het nu de gemeenten en verenigingen zijn in hun rol als opdrachtgever of sporters en kinderen als gebruikers.

Onze ruime ervaring en brede kennis op het gebied van sport- en cultuurtechniek maakt dat wij voor eenvoudige en complexe vragen een oplossing hebben. De uitwerking kan op een traditionele manier met bestek en tekeningen, op basis van EMVI-criteria, maar wij denken ook graag mee of het anders kan.