Data Control Transponder Technology

De sportinventaris en de sportvloeren in wedstrijdruimten van sportgebouwen en/of scholen moeten veilig zijn. De gemeente heeft, als eigenaar van de sportaccommodatie, een zorgplicht wat betreft de inrichting en inventaris van de wedstrijdruimte. In de meeste onderhoudscontracten van firma's die sportinventaris en sportvloeren voor wedstrijdruimten leveren wordt een aansprakelijkheidsdekking afgegeven bij een controle (door die zelfde firma) van minimaal één keer per jaar. Intensief gebruikte wedstrijdruimten, waarbij er sprake is van meerdere gebruikers, zullen vaker gecontroleerd moeten worden. Bij een ongeval zal een verzekering niet uitkeren bij achterstallig onderhoud, oneigenlijk gebruik van het materiaal of bij afgekeurd materiaal.

Als beheerder is het van belang om te weten:

  • Wordt er wel voldoende gecontroleerd en voldoet de zaal aan de gebruikseisen?
  • Hoe zorg ik ervoor dat afgekeurd materiaal niet tóch ingezet wordt?
  • Welke constateringen zijn tijdens de inspecties naar boven gekomen en wat is hiermee gebeurd?
  • Hoe lang gaan onderdelen van de inventaris mee en wanneer moet ik geld reserveren voor vervanging?

Om op bovenstaande vragen een antwoord te krijgen biedt een goed en inzichtelijk beheerprogramma een uitkomst.

Het Aantoonbaar Beheer Systeem van Data Control Transponder Technology helpt u hierbij.