Betaalbaarheid en financiering van sportaccommodaties

De realisatie en instandhouding van sportaccommodaties is voor een groot deel afhankelijk van gemeentelijke investeringen. Maar de middelen zijn niet beschikbaar om in te gaan op alle verzoeken sportaanbieders. Dit zorgt voor een uitdaging om sportaccommodaties betaalbaar te houden. Daarnaast maken duurzaamheidsvraagstukken aanpassingen aan accommodaties gewenst, of zelfs noodzakelijk. Welke alternatieve financieringsmogelijkheden zijn er voor sportaccommodaties? We nemen je graag mee in de mogelijkheden.

  • Karin van der Maat

    Kenniscentrum Sport

  • Dick Zeegers

    Stichting Waarborgfonds Sport

Locatie: Kennispodium
Datum: 14/03/2019
Begin: 12:30
Einde: 13:00
Sector:

Dienstverlening