Het inrichten van een beweegvriendelijke openbare ruimte?

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt als plek om te sporten en bewegen. Een goede inrichting van deze ruimte nodigt uit tot gebruik, zet aan tot bewegen en verleidt mensen tot een gezonde leefstijl. Het creëren van een beweegvriendelijke openbare ruimte kan ook zonder grote investeringen of ingrijpende aanpassingen. De Omgevingswet biedt bovendien aanknopingspunten voor een aantrekkelijke inrichting van de buitenruimte.

Jeroen Hoyng (Kenniscentrum Sport) laat met passende voorbeelden zien dat een positieve verandering soms in kleine aanpassingen zit.

  • Jeroen Hoyng

    Kenniscentrum Sport

Locatie: Kennispodium
Datum: 14/03/2019
Begin: 13:30
Einde: 14:00
Sector:

Terreininrichting