Draagvlak voor een multifunctionele (sport)accommodatie vergroten bij gebruikers

Sport wordt (door gemeenten) steeds vaker ingezet als middel voor gezondheid, participatie en leerprestaties. Dit vraagt iets van de functies in een sportaccommodatie. Je ziet sportverenigingen hun accommodatie delen met fysiotherapiepraktijken, fitnesszalen, buitenschoolse opvang en zelfs met basisonderwijs en zorg- / welzijnsorganisaties. Dit vraagt ook iets in de bouw van nieuwe sportaccommodaties.

Steeds vaker zijn het multifunctionele accommodaties (MFA) waar sport onderdeel van is. Hoe breng je al deze functies en gebruikers bij elkaar? Hoe zorg je dat in die accommodaties ruimtes gedeeld kunnen worden? Hoe zorg je dat je structurele samenwerking al vorm geeft in het bouwproces, of zelfs daarvoor al?

Om dit proces optimaal te laten verlopen heeft het ministerie van VWS een instrument laten ontwikkelen dat we graag aan u presenteren. Een tool die gratis beschikbaar gesteld wordt. Met behulp van de tool kunnen alle betrokken (sport)organisaties hun wensen eenvoudig kenbaar maken. Investeringskosten en exploitatiekosten van de accommodatie kunnen direct berekend worden en ook de doorwerking van wensen in de kosten wordt direct zichtbaar. De projectleider heeft al vroeg in het proces inzicht in de wensen van alle betrokkenen en kan strijdige wensen bespreken.

Wilt u weten hoe? In deze praktische workshop vertellen we u graag hoe gemakkelijk u het instrument in kunt zetten

  • Hans Arends
    Hans Arends

    Kenniscentrum Sport (Adviseur)

Locatie: Iepenzaal
Datum: 08/03/2018
Begin: 15:00
Einde: 15:45
Sector:

Dienstverlening