Subsidieregeling voor sportverenigingen in 2019

SWS verwacht dat er in 2019 een subsidieregeling voor investeringen in sportaccommodaties zal komen. Voor sportverenigingen wordt door het ministerie van VWS een bedrag van 88 miljoen euro gereserveerd. Op dit moment is de exacte regelgeving nog niet duidelijk. SWS neemt u graag mee naar de huidige stand van zaken.

  • Dick Zeegers
    Dick Zeegers

    Stichting Waarborgfonds Sport (Directeur)

Locatie: Podium 1
Datum: 08/03/2018
Begin: 14:00
Einde: 14:45
Sector:

Dienstverlening