ICSadviseurs

Het creëren van ruimte(n) waar sport en bewegen centraal staat. Dat is waar ICSadviseurs met opdrachtgevers aan werkt. Als onafhankelijk adviseur maken wij ons hard voor samenhang en commitment. Of het nu gaat om een sportpark, sportcampus, sporthal, gymzaal of de openbare ruimte – ICSadviseurs zet haar expertise in.

In onze dienstverlening van visievorming tot opening van multifunctionele sportaccommodaties stellen we de gebruiker, het gebouw en het gebied centraal. Wij bieden ondersteuning op de volgende vlakken:

 • Onderzoek en advies, zoals haalbaarheid- en behoefteonderzoeken van sportaccommodaties en maatschappelijke voorzieningen;
 • Procesbegeleiding en advies bij:
  • Nieuwbouw, renovatie, (re)vitaliseren van duurzame sportaccommodaties en sportparken;
  • Clusteren en spreiden van sportaccommodaties en maatschappelijke voorzieningen;
  • Beheer- en exploitatievraagstukken;
  • Integrale beleidsvorming;
  • Inrichting omliggend gebied/verbinding leggen sportaccommodaties, onderwijsinstellingen en zorgcentra;
 • Bouwprocesmanagement, zoals begeleiding bij aanbestedingen en nieuwbouwprojecten.