Green Engineers

Greenengineers is een landelijk opererend adviesbureau met expertise in aanleg, beheer en onderhoud van de groene buitenruimte. We ondersteunen gemeentes, woningcorporaties, projectontwikkelaars en aannemers met planvorming, bestekvoorbereiding, aanbesteding en directievoering van cultuurtechnische werken. Van sportcomplexen tot groenonderhoud en van speelplekken tot begraafplaatsen.

Interactieve planvorming door vakkennis én praktijkervaring

Onze kracht? Dat is de combinatie van uitgebreide vakkennis, politieke en beleidsmatige sensitiviteit en jarenlange praktijkervaring. Dat uit zich bijvoorbeeld in plannen die compact, praktisch en duidelijk leesbaar zijn. Toegeschreven op de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Vaak tot stand gekomen door inspraak van burgers en belanghebbenden. Oftewel interactieve planvorming.

Werkbare bestekken en marktconforme ramingen

Maar we draaien onze hand ook niet om voor nauwkeurige en werkbare bestekken met minimale risico's op meerwerk. U kunt rekenen op marktconforme directieramingen. En als directievoerder of toezichthouder houden we projecten op doortastende wijze in de hand. Kortom: we voelen ons thuis achter het bureau, maar staan net zo lief letterlijk midden in het werkveld!