AlgaVelan

AlgaVelan Nederland
Wij leggen ons toe op de introductie en exclusieve distributie van veilige oplossingen voor uitéénlopende problemen in diverse sectoren en branches. Wij hebben jarenlange ervaring met bijvoorbeeld watersport, recreatieparken, dierentuinen, begraafplaatsen, monumenten, vastgoed, sportaccommodaties, etc.

Het is één van de doelstellingen om chemische middelen te vervangen door natuurlijke oplossingen, met een beter resultaat.

Arnhem, 4 februari 2019.

Standpunt registratie MO5 Sport en motivatie t.o.v. "Green Deal Convenant".

In de hele sector "onderhoud sportaccommodaties" was en is het gebruikelijk te werken met diverse soorten chemie. Zout, waterstofperoxide, enzymreinigers (zeep), biociden en pesticiden. Deze werden en worden ook veelvuldig toegepast op kunstgrasvelden om het probleem van gladheid en wateroverlast door o.a. algen op te lossen. Vaak in combinatie met intensief mechanisch reinigen.

Inmiddels raakt men er steeds meer van doordrongen dat dit zo niet verder kan. Chemie is exit.

1. Het mag niet. Voor de hele openbare ruimte moet men over op chemievrij beheer. Het zijn stuk voor stuk ernstige milieudelicten. (Een toelating voor een hockeyveld is geen toelating voor lozing op oppervlaktewater. De overheid zal hier hard ingrijpen.)

2. Het werkt niet. De praktijk laat zien dat er altijd problemen ontstaan. Voorbeelden genoeg.

3. Het kost teveel. Altijd veel chemie en intensieve mechanische reiniging nodig ter compensatie.

Waar staat AlgaVelan met MO5 Sport?

MO5 Sport is geen bestrijdingsmiddel en zal nooit geregistreerd worden als biocide omdat het daar niets mee te maken heeft.

Wij zijn bezig met de voorbereiding om MO5 Sport te laten toetsen door het onderzoeksinstituut FiBL in Zwitserland. ( www.fibl.org ) Zij doen de audit voor de SKAL in Nederland. (SKAL Biocontrole: www.skal.nl ) en adviseren of het product op de inputlijst van SKAL moet komen. Dat is dan de maatstaf voor gebruik als biologisch product. Het Ctgb, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, gaat niet over de toetsing m.b.t biologische toepasbaarheid.

Er is een Europese draft beschikbaar voor registratie als bodem verbeterend middel. Daarbij gaat het om versnelde afbraak van organische stoffen. (Biostimulanten en meststoffenwetgeving) Dat is precies wat we met MO5 Sport doen.

Met de "Green Deal Sportvelden" hebben diverse organisaties zich verplicht tot het uit faseren van pesticiden op en rond de sportvelden. ( www.greendealsportvelden.nl ) Met de invoering van het gebruik van MO5 Sport zetten opdrachtgevers een hele grote stap in de juiste richting als het gaat om deze "Green Deal".

Ewoud van de Wetering

Directie AlgaVelan Nederland