Green2live

Energietransitie Sportvereniging

Als klimaatneutrale ondernemer adviseert Green2live sportverenigingen en vastgoed eigenaren voor een klimaat bestendige stad. We implementeren de energietransitie en vergroening ook voor bedrijven, gemeente, scholen en bewoners in de wijk.

Green2live heeft een proven concept ontwikkeld CO2 reductie via Sport©. Bedrijven koppelen we aan een duurzame sportvereniging. Sportverenigingen begeleiden we met een totaal integraal verduurzaming- haalbaarheidsplan op een financieel aantrekkelijke manier. We zijn pas klaar als de klus is geklaard. We werken samen met verschillende gemeentes en banken in diverse regio's.

Bedrijven: realistisch business propositie verduurzaming.

Vanaf 2016 | CO2 reductie via SPORT Integraal haalbaarheidsplan proven concept, gemeente- rijkssubsidies & fondsenwerving 100%, borgstelling en financiering.

- Hockeyclub Klein Zwitserland Den Haag - totaal integraal haalbaarheidsplan 'Best Practice KNHB' ROI 5 jaar: 320 zonnepanelen - veld 1 tophockey ledverlichting 3 velden sportveld led: 1.360 ton CO2 reductie = 60 huishoudens

- AV Sparta Den Haag - integraal haalbaarheidsplan renovatie en duurzame energie begeleiding naar > energie-neutraal

- Meerdere voetbal, tennis, basketbal en basketbal atletiek en hockeyclubs