Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport wil sport en beweging blijven stimuleren. Vandaar dat gemeenten en sportverenigingen en –stichtingen het vervallen recht op BTW-aftrek per januari 2019 kunnen compenseren via twee sportregelingen van MinVWS. De aanwezigheid van MinVWS / DUS-I tijdens de beurs staat volledig in het teken van uitleg en advies over deze twee regelingen.