Adviesburo R.I.E.T.

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van sportbeheersplannen. Om sportvelden in een topconditie te houden is goed onderhoud essentieel. Wij adviseren gemeenten en verenigingen bij sportveldonderhoud of sportveldrenovatie. Aan de hand van bodemmonsters geven wij aanbevelingen voor de juiste bemesting, drainage of onderhoudsmaatregelen. In een sportveldenbeheersplan geven wij aan op welke wijze het sportveldenbeheer vorm gegeven moet worden. Dat resulteert in adviezen voor groot onderhoud, regulier onderhoud, een beheerplanning of een meerjarenplanning.

Ontwerp en aanleg van sportcomplexen
Ontwerp en aanleg van sportprojecten vragen om specifieke kennis. Naast kennis van het opzetten van ruimtelijke modellen, hebben wij ook ruime ervaring op het gebied van cultuurtechniek. Wij kunnen op basis van de bodemgesteldheid en waterhuishouding een aanlegadvies voor een sportveld geven. Dit advies kan verwerkt worden in een bestek of calculatie. Bestekken besteden we regelmatig aan zowel onderhands als openbaar of Europees. Wij kunnen u helpen bij de gehele aanbesteding en realisatie van een sportcomplex.

Sportbeleid
In sportbeleidsplannen onderzoeken we vraag en aanbod. Aan de hand van ledenaantallen, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen berekenen we het gewenste aanbod. Planningsnormen en cultuurtechnische normen bepalen vervolgens het gewenste aantal voorzieningen en de kwaliteit ervan. Het sportadviesplan is vaak de basis voor samenvoeging of verplaatsing van verenigingen of sportcomplexen.