Malsen Sport & Civiel

Malsen Advies
Malsen Advies combineert technische kennis van zaken met ruime praktijkervaring en marktkennis. Wij hebben op vragen over sport-, groen- of natuurprojecten het antwoord. We helpen sportverenigingen, beheerstichtingen, gemeenten en aannemers, maar zetten onze kennis en ervaring ook graag in voor civiele projecten. Uw gehele project is bij ons in goede handen, vanaf de ontwerpschets of plan van aanpak tot een bestek of beheer- en onderhoudsplan.

Met onze praktische benadering combineren wij betaalbaarheid, gebruikersbeleving, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid tot financieel en technisch haalbare plannen. Met een sterke voorbereiding scoren we samen het eerste punt op weg naar een betaalbare en degelijke realisatie van een project.

Sport
Malsen Advies en Contracting heeft de ambitie om complete procesverzorging te bieden, vanaf de eerste pennenstreep tot de uiteindelijke oplevering van het project. Ruime ervaring en een uitgebreid netwerk zorgen ervoor dat Malsen voor ieder project de juiste partijen samenbrengt. Het grote voordeel: één contactpersoon voor het hele project.

Malsen Advies helpt:

  • sportstichtingen bij het realiseren van een gezonde exploitatierekening
  • met de uitvoeringsbegeleiding van nieuwbouw of renovatie, van werkomschrijving, design en construct tot RAW-bestek
  • bij het beheer en onderhoud van sportcomplexen, bijvoorbeeld door het opstellen van beheerplannen op maat en het verzorgen van opleidingen voor personeel en vrijwilligers zodat het beheer ook in de toekomst bij hen in goede handen is